RT-PCR test genetyczny SARS-CoV-2 (COVID-19)

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 320,00 zł 320.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

 DWUGENOWY TEST GENETYCZNY 

RT-PCR wirusa SARS-CoV-2

Badanie molekularne w kierunku koronawirusa powodującego COVID-19.

English version is at the bottom of this page

Dwujęzyczny wynik badania (polski i angielski) przesyłany jest e-mail nawet do 3 godzin od otrzymania próbek przez laboratorium (bez dodatkowych opłat).

Wynik testu przesyłany jest jako skan (pdf) oficjalnego dokumentu zawierającego podpisy i pieczątki diagnostów, wymaganego przy przekraczaniu granicy, przyjęciu do szpitala, sanatorium, przed zabiegami itp. 

Test obejmuje dwa geny, w tym standardowy i najczęściej wykrywany gen ORF1ab wirusa SARS-CoV2. Dodatkowo, zgodnie z Protokołem Berlińskim wykrywany jest gen E i/lub N m.in. w celu wykrycia ewentualnych szczepów koronawirusa z nowymi mutacjami . Ponadto, w celu uniknięcia otrzymania wyników fałszywie ujemnych, każda próbka jest sprawdzana pod względem poprawności jej pobrania (ilości i jakości pobranego materiału genetycznego). Badania wykonywane są zgodnie z przepisami Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz zaleceniami WHO przez diagnostów laboratoryjnych z kilkudziesięcioletnim stażem.

infolinia (9:00 - 17:00):  +48 512 970 755

 Test wykonywany jest na podstawie dwóch wymazów pobranych specjalnymi wymazówkami z flokowanego nylonu, z nosa oraz gardła. Po pobraniu, wymazy umieszczane są w specjalnym płynie transportowym, który nie tylko dezaktywuje wszystkie mikroorganizmy, ale jednocześnie stabilizuje i konserwuje zawarty w nich materiał genetyczny RNA/DNA. W tej postaci, pobrana próbka nie jest już materiałem zakaźnym i może być transportowana np. kurierem w temperaturze otoczenia nawet 2-3 dni.

Zamówione zestawy pobraniowe można również odebrać osobiście w Laboratorium.

!!! Personel Laboratorium nie pobiera próbek do badań !!!

Nie wykonujemy badań próbek pobranych na inne podłoża transportowe!

Test genetyczny na SARS-CoV-2 można wykonać nie wychodząc z domu.

  1. Zamawiasz badanie online;
  2. Kurier dostarcza zestaw pobraniowy do domu;
  3. Pobierasz wymazy zgodnie z instrukcją;
  4. Zamawiasz kuriera, który odbierze przesyłkę i dostarczy do laboratorium;
  5. Wyniki otrzymujesz na e-mail.

Jak wykonać test po zamówieniu badania?

Zamawiając badanie otrzymują Państwo bezpłatny zestaw pobraniowy składający się z: dwóch sterylnych wymazówek, probówki transportowej z buforem, formularza zlecenia oraz instrukcji pobierania. Zestaw pobraniowy można odebrać w Laboratorium osobiście albo przesyłamy go kurierem/paczkomatem.

Przesyłki prosimy dostarczać do laboratorium we własnym zakresie.

Po pobraniu, wymazy należy umieścić razem w probówce transportowej ze specjalnym buforem i przekazać jak najszybciej do laboratorium. Przesyłka może być dostarczona do Laboratorium osobiście, za pośrednictwem firm kurierskich lub paczkomatem. 

Wyniki badań, próbek dostarczonych do laboratorium do godziny 12:00, wysyłane są tego samego dnia do godz: 16.00.

UWAGA - WAŻNE!!!  Próbki do badań należy pobrać zgodnie z instrukcją. Prosimy pamiętać, że Formularz Zlecenia należy wypełnić we wszystkich zaznaczonych polach oraz musi być podpisany przez badaną osobę (lub jej opiekuna prawnego). Zgodnie z przepisami, osoba badana musi wyrazić pisemną zgodę na badania molekularne. Jeżeli formularz będzie niekompletny (ew.nieczytelny) i/lub niepodpisany, wynik badania będzie wysłany jako anonimowy. Badania są robione niezwłocznie po otrzymaniu próbek. Nie ma czasu na ewentualne korekty zleceń itp. Przed przekazaniem / przesłaniem próbek prosimy dokładnie sprawdzić poprawność wypełnienia formularza zlecenia.

 

Jesteśmy do dyspozycji tel. +48 512 970 755 (9:00 - 17:00)

lub e-mail (24h) biogenetik@biogenetik.pl

English version  

 TWO-GENE RT-PCR GENETIC TEST for SARS-CoV-2 virus

Molecular testing for the coronavirus causing COVID-19.

The result raport in two languages (Polish & English) is sent by e-mail even up to 3 hours from the receipt of the samples by the laboratory (no additional charges).

The hotline is open on working days from 9:00 am to 5:00 pm: +48 512 970 755

The two-gene test contains the standard, most frequently detected ORF1ab gene of the SARS-CoV2 virus. Additionally, according to the Berlin Protocol, the E and/or N gene is detected e.g. in order to detect possible strains of coronavirus with new mutations. Moreover, in order to avoid false-negative results, each sample is checked for the correctness of sampling (quantity and quality of the collected genetic material). Tests are performed in accordance with the provisions of the Act on Laboratory Diagnostics, the Guidelines of the Polish Society of Epidemiologists and Doctors of Infectious Diseases and WHO recommendations by laboratory diagnosticians with several decades of experience.

The test result is sent by e-mail as a scan (pdf) of an official document with signatures and stamps of laboratory diagnosticians, required for border crossing, admission to hospital, etc.

The test is performed on the basis of two samples taken with special swabs of flocked nylon from the nose and throat. After collection, the swabs are placed in a special transport fluid, which not only deactivates all microorganisms, but at the same time stabilizes and preserves the RNA/DNA genetic material they contain. In this form, the collected sample is no infectious material and can be transported e.g. by courier at ambient temperature for up to 2-3 days.

Ordered sampling kits can also be picked up in laboratory. There is a enclosure for self-sampling.

!!! Laboratory staff do not collect samples for testing !!!

We do not test samples taken for other transport media!

You can also perform the genetic test for SARS-CoV-2 without leaving your home. 

  1. Order it online;
  2. The courier delivers a sampling kit to your home;
  3. You take swabs according to the instructions;
  4. You order a courier to receive from you and deliver the parcel to the laboratory;
  5. You receive the results by e-mail .

How to perform the test after ordering the test?

After ordering the SARS-CoV-2 genetic test, you receive a free sampling kit consisting of: two sterile swabs, a transport tube with a special buffer, Order Form and sampling instruction. The sampling kit can be recived at the Laboratory in person or we can send you it by courier or parcel locker. 

After collection, the swabs should be placed together in a transport tube with a special buffer and sent to the laboratory as soon as possible. The parcel may be delivered to the Laboratory in person, via courier companies or parcel locker.

Please deliver the parcels to the laboratory on your own.

  Samples for testing should be taken in accordance with the instruction. Please remember that the Order Form must be completed in all marked fields and must be signed by the examined person (or their legal guardian). According to the regulations, the patient must give their written consent for molecular testing. If the form is incomplete (illegible too) and / or unsigned, the test result will be sent anonymously. The tests are performed immediately after receiving the samples. There is no time for possible corrections of orders, etc. Before handing over / sending samples, please check carefully that the Order Form is fulfilled and signed.

We are at your disposal tel. 512 970 755 (9:00 - 17:00)
or e-mail (24h)  biogenetik@biogenetik.pl

 

 

 

 

 

 

 

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Produkt dnia
MTHFR - polimorfizmy 677C>T oraz 1298A>C
MTHFR - polimorfizmy 677C>T oraz 1298A>C
160,00 zł
szt.
Mycoplasma pneumoniae test PCR
Mycoplasma pneumoniae test PCR
140,00 zł
szt.
HOXB13+BRCA2 -dziedziczny rak prostaty
HOXB13+BRCA2 -dziedziczny rak prostaty
480,00 zł
szt.
BRCA1+BRCA2-PAKIET#20 (10 mutacji)
BRCA1+BRCA2-PAKIET#20 (10 mutacji)
460,00 zł
szt.
Nietolerancja laktozy - LCT_13910_22018
Nietolerancja laktozy - LCT_13910_22018
220,00 zł
szt.
ApoE - choroba Alzheimera, miażdżyca
ApoE - choroba Alzheimera, miażdżyca
220,00 zł
szt.
Zakrzepica - protrombina Pt F2
Zakrzepica - protrombina Pt F2
160,00 zł
szt.
HOXB13 G84E -dziedziczny rak prostaty
HOXB13 G84E -dziedziczny rak prostaty
240,00 zł
szt.
Zakrzepica - czynnik V Leiden - F5
Zakrzepica - czynnik V Leiden - F5
160,00 zł
szt.
USTALANIE OJCOSTWA do celów prywatnych
USTALANIE OJCOSTWA do celów prywatnych
1 600,00 zł
szt.
Candida+nietolerancja laktozy-Pakiet#32
Candida+nietolerancja laktozy-Pakiet#32
380,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl