Test na koronawirusa | RT-PCR test genetyczny SARS-CoV-2 | COVID-19

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 250,00 zł 250.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

TEST NA KORONAWIRUSA
DWUGENOWY TEST RT-PCR SARS-CoV-2

Szybki test  na koronawirusa powodującego COVID-19 - badanie molekularne RT-PCR

English version is at the bottom of this page

 

Dwujęzyczny wynik badania (po polsku i po angielsku)

E-mail z wynikiem testu na SARS-CoV-2 przesyłany jest nawet do 3 godzin od otrzymania próbek przez laboratorium (bez dodatkowych opłat).

 

Jak dostarczany jest wynik testu w kierunku COVID-19?

Wynik testu na koronawirusa przesyłany jest jako skan (pdf) oficjalnego dokumentu zawierającego podpisy i pieczątki diagnostów, wymaganego przy przekraczaniu granicy, przyjęciu do szpitala, sanatorium, przed zabiegami itp.

Wyniki testu na koronawirusa metodą PCR umieszczane są w systemie teleinformatycznym EWP straży granicznej, zawierającym krajowy rejestr wyników badań w kierunku COVID-19, dostępny dla służb granicznych i służby zdrowia. Wyniki są również indywidualnie dostępne na www.pacjent.gov.pl w IKP z możliwością  pobrania certyfikatu (Paszportu Covidowego) oraz kodu QR.

 

  

 

Próbki do badań pobierane są w laboratorium na miejscu
w dni robocze w godz: 1000 - 1200,
a wyniki przesyłane są tego samego dnia około godz: 16tej.
(oryginał wyniku badania można odebrać osobiście po uzgodnieniu)

 

Co obejmuje test na koronawirusa

Test na COVID-19 obejmuje dwa geny, w tym standardowy i najczęściej wykrywany gen ORF1 wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo, zgodnie z Protokołem Berlińskim wykrywany jest gen E i/lub N m.in. w celu wykrycia ewentualnych szczepów koronawirusa z nowymi mutacjami. Ponadto, w celu uniknięcia otrzymania wyników fałszywie ujemnych, każda próbka jest sprawdzana pod względem poprawności jej pobrania (ilości i jakości pobranego materiału genetycznego). Badania wykonywane są zgodnie z przepisami Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz zaleceniami WHO przez diagnostów laboratoryjnych z kilkudziesięcioletnim stażem.

Test na koronawirusa - infolinia (9:00 - 16:00):  +48 512 86 33 22

 

Jak odbywa się badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2

 Test wykonywany jest na podstawie wymazu pobranego specjalnymi wymazówkami z flokowanego nylonu, z nosogardzieli (ewentualnie  z gardła u małych dzieci). Po pobraniu, wymaz umieszczany jest w specjalnym płynie transportowym, który nie tylko dezaktywuje wszystkie mikroorganizmy, ale jednocześnie stabilizuje i konserwuje zawarty w nich materiał genetyczny RNA/DNA. W tej postaci, pobrana próbka nie jest już materiałem zakaźnym i może być transportowana np. kurierem w temperaturze otoczenia nawet 2-3 dni.

Zamówione zestawy pobraniowe można również odebrać osobiście w Laboratorium.

Nie wykonujemy testów na koronawirusa z próbek pobranych na inne podłoża transportowe!

 

Test na koronawirusa SARS-CoV-2 można wykonać nie wychodząc z domu

  1. Zamawiasz badanie online;
  2. Kurier dostarcza zestaw pobraniowy do domu;
  3. Pobierasz wymaz zgodnie z instrukcją;
  4. Zamawiasz kuriera, który odbierze przesyłkę i dostarczy do laboratorium;
  5. Wyniki otrzymujesz na e-mail oraz w IKP na www.pacjent.gov.pl 

Niektóre przejścia graniczne wymagają badania tylko z jamy nosowo-gardłowej. Dlatego prosimy o pobranie takiego wymazu zgodnie z instrukcją. Wymazy z gardła mogą być pobierane jedynie od małych dzieci.

 

Jak wykonać test na koronawirusa COVID-19 po zamówieniu badania?

Zamawiając badanie otrzymują Państwo bezpłatny zestaw pobraniowy składający się ze  sterylnej wymazówki, probówki transportowej z buforem, formularza zlecenia oraz instrukcji pobierania. Zestaw pobraniowy można odebrać w Laboratorium osobiście albo przesyłamy go kurierem/paczkomatem.

Przesyłki prosimy dostarczać do laboratorium we własnym zakresie.

Po pobraniu, wymaz należy umieścić w probówce transportowej ze specjalnym buforem i przekazać jak najszybciej do laboratorium. Przesyłka może być dostarczona do Laboratorium osobiście, za pośrednictwem firm kurierskich lub paczkomatem. 

Wyniki testu na koronawirusa, próbek dostarczonych do laboratorium do godziny 12:00, wysyłane są tego samego dnia ok. godz: 16.00.

UWAGA - WAŻNE!!!  Próbki do badań należy pobrać zgodnie z instrukcją. Prosimy pamiętać, że Formularz Zlecenia należy wypełnić we wszystkich zaznaczonych polach oraz musi być podpisany przez badaną osobę (lub jej opiekuna prawnego). Zgodnie z przepisami, osoba badana musi wyrazić pisemną zgodę na badania molekularne. Jeżeli formularz będzie niekompletny (ew.nieczytelny) i/lub niepodpisany, wynik badania będzie wysłany jako anonimowy. Badania są robione niezwłocznie po otrzymaniu próbek. Nie ma czasu na ewentualne korekty zleceń itp. Przed przekazaniem / przesłaniem próbek prosimy dokładnie sprawdzić poprawność wypełnienia formularza zlecenia.

>>RABATY NA BADANIA GRUPOWE DLA 2 LUB WIĘCEJ OSÓB<<

Jesteśmy do dyspozycji tel. +48 512 863322 (9:00 - 16:00)

lub e-mail (24h) biogenetik@biogenetik.pl

English version  

 TWO-GENE  RT-PCR  CORONAVIRUS TEST

Molecular testing for the coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19.

The result raport in two languages (Polish & English) is sent by e-mail even up to 3 hours from the receipt of the samples by the laboratory (no additional charges).

The hotline is open on working days from 9:00 am to 4:00 pm: (+48) 512 86 33 22

The two-gene coronavirus test contains the standard, most frequently detected ORF1ab gene of the SARS-CoV-2 virus. Additionally, according to the Berlin Protocol, the E and/or N gene is detected e.g. in order to detect possible strains of coronavirus with new mutations. Moreover, in order to avoid false-negative results, each sample is checked for the correctness of sampling (quantity and quality of the collected genetic material). Tests are performed in accordance with the provisions of the Act on Laboratory Diagnostics, the Guidelines of the Polish Society of Epidemiologists and Doctors of Infectious Diseases and WHO recommendations by laboratory diagnosticians with several decades of experience.

Test results of the Coronavirus Test for samples delivered to the laboratory by 12:00 are sent the same day at around 4.00 pm.
We collect samples for the test in the lab only on working days between 10:00 and 12:00.
 
The results of the Coronavirus Test are placed in the EWP border guard IC-system, containing
the national register of test results for COVID-19, available for border services and health services.

The coronavirus test result is sent by e-mail as a scan (pdf) of an official document with signatures and stamps of laboratory diagnosticians, required for border crossing, admission to hospital, etc.

 The test is performed on the basis of sample taken with special swabs of flocked nylon from the nose or throat. After collection, the swab is placed in a special transport fluid, which not only deactivates all microorganisms, but at the same time stabilizes and preserves the RNA/DNA genetic material they contain. In this form, the collected sample is no infectious material and can be transported e.g. by courier at ambient temperature for up to 2-3 days.
 
In the lab we collect samples for the test on working days between 10:00 and 12:00 only. 
Then the results are on the same day around 4 p.m.

We do not test samples taken for other transport media!

You can also perform the CoronavirusTest for SARS-CoV-2 without leaving your home. 
  1. Order it online;
  2. The courier delivers a sampling kit to your home;
  3. You take swabs according to the instructions;
  4. You order a courier to receive from you and deliver the parcel to the laboratory;
  5. You receive the results by e-mail .
How to perform the test after ordering the test?
After ordering the SARS-CoV-2 coronavirus test, you receive a free sampling kit consisting of: one sterile swab, a transport tube with a special buffer, Order Form and sampling instruction. The sampling kit can be recived at the Laboratory in person or we can send you it by courier or parcel locker. 
Some border crossing points require a nasopharyngeal examination only. Therefore, please sample such a swab according to the instructions. Throat swabs may be collected from young children.
After collection, the swab should be placed in a transport tube with a special buffer and sent to the laboratory as soon as possible. The parcel may be delivered to the Laboratory in person, via courier companies or parcel locker.
Please deliver the parcels to the laboratory on your own.
  Samples for testing should be taken in accordance with the instruction. Please remember that the Order Form must be completed in all marked fields and must be signed by the examined person (or their legal guardian). According to the regulations, the patient must give their written consent for molecular testing. If the form is incomplete (illegible too) and / or unsigned, the test result will be sent anonymously. The tests are performed immediately after receiving the samples. There is no time for possible corrections of orders, etc. Before handing over / sending samples, please check carefully that the Order Form is fulfilled and signed.
Test results for samples delivered to the laboratory by 12:00 are sent the same day at around 4.00 pm.
We are available on business days from 9 am to 4 pm , tel. +48 512 86 33 22 
or e-mail (24h)  biogenetik@biogenetik.pl
 
 
 
 
 
 
 

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl